Comité 't Sasje zoekt gulle gevers voor 'de zakkendrager'
Comité 't Sasje wil een bronzen beeld aanschaffen. Het moet een plek krijgen aan de Eem ter herinnering aan het vroegere volksbuurtje 't Sasje en haar bewoners. Het kunstwerk kan worden besteld als het comité 19.000 euro in kas heeft.
Dat is veel geld voor het comité dat is opgericht door oud-bewoners van 't Sasje. Het buurtje, omgeven door fabrieken en de haven in het Eemkwartier, bestaat niet meer. Het laatste huisje is in 1998 afgebroken om de herontwikkeling in het gebied tussen Eem, spoorbaan en Amsterdamseweg mogelijk te maken.
Het actieve comité heeft in het najaar van 2000 het boekje "Voordat 't Sasje helemaal vergeten is' uitgegeven en er is een reünie gehouden voor oud-bewoners. Bij de presentatie van het boekje is ook het plan geopperd een monument op te richten. Sindsdien heeft het comité niet stilgezeten. Gekozen

is voor een bronzen beeld dat een hardwerkende zakkendrager voorstelt, van kunstenares Marianne Houtkamp.

Ontwerp

Ze maakte een ontwerp van was. Daarmee ging het comité de boer op. Gemeente en de ontwikkelaars van CSG Eemkwartier hebben inmiddels een bijdrage van ruim 9000 euro toegezegd. Voorwaarde is wel dat comité 't Sasje het ontbrekende bedrag verwerft door toezeggingen vanuit het bedrijfsleven en andere sponsors. Het begin is er al. Er zijn al twee toezeggingen van elk 450 euro binnen. "Ook het wijkbeheerteam Soesterkwartier staat positief tegenover ons initiatief. We mogen vóór half februari een aanvraag indienen om in aanmer-king te kunnen komen voor een donatie uit het wijkbudget", aldus de initiefnemers. Gehoopt wordt


Het bronzen beeld 'De Zakkendrager'

op bijdragen van bedrijven en particulieren die zich betrokken voelen bij 't Sasje en haar oud-bewoners. Het comité brengt haar project onder de aandacht in een brief met bijlage aan mogelijke gulle gevers. Als er voldoende toezeggingen binnen zijn - er ontbreekt nog ruim 6000 euro - geeft ook de gemeente Amersfoort haar fiat, en kan de opdracht aan de kunstenares de deur uit.
'De Zakkendrager' zal worden geplaatst op een sokkel. Kunstenares Marianne Houtkamp heeft voorgesteld op de sokkel één of meerdere bronzen plaquettes te bevestigen waarop een originele voorstelling van 't Sasje of een plattegrond kan worden aangebracht. Dat kost ongeveer 2500 euro per plaquette. Het comité richt zich op de totstandkoming van het monument, maar als bedrijven naast een bijdrage ook een plaquette willen adopteren is dat mogelijk.
Het bronzen beeld krijgt een plaats nabij de Eem. Echter, zolang het nieuwe Eemkwartier nog niet is voltooid, wordt het tijdelijk elders in het Soesterkwartier geplaatst.


< vorige