Het Sasje vergeten doen ze niet, maar in hun tweede huis bevalt het Coba en Joop Blad ook prima.
Nooit heimwee gehad
"Kom gerust langs", zegt Coba Blad door de telefoon. Ze legt uit waar de Geelgorsstraat in Liendert te vinden is. Rijtjeshuis, alles keurig en stofvrij. Haar man Joop is astmatisch. Daarom moet alles extra schoon zijn. Ze is 75, haar man 3 jaar ouder. Hij heeft altijd in de bouw gewerkt. "Ik was ijzervlechter. Een goed vak. Aan werk geen gebrek. Ik heb Amersfoort zien groeien. Ik heb er aan meegewerkt. Ook hier in Liendert. Het was de eerste wijk over het Valleikanaal".
De Bladjes wonen al 30 jaar in Liendert. Ze keerden het Sasje waar hun 4 kinderen werden geboren en opgroeiden de rug toe, toen duidelijk werd dat ze
vroeg of laat zouden moeten vertrekken. "In het begin miste ik ons oude buurtje wel. Het was hier zo stil. Niemand die binnenliep. Op het Sasje leek het één grote familie. Je dronk koffie bij elkaar en stond klaar als je hulp nodig was. Bij een bevalling bijvoorbeeld", vertelt Coba. Ze hebben zich niet aan verleden vastgeklampt. Waar anderen zeggen graag terug te willen als dat al mogelijk was, schudden beiden het hoofd. In Liendert hebben ze hun tweede stek gevonden. Ze vinden het wel leuk buurtbewoners te ontmoeten die ze soms nooit meer hebben teruggezien.
Ze zijn nooit geplaagd door een gevoel van heimwee. Joop Blad: "We kregen een bijna nieuw modern huis. We woonden op 't Sasje heel plezierig en goedkoop, maar de wc was buiten en we hadden er zelf een douche en een slaapkamer bijgemaakt. De huur was 8 gulden in de week. Voor dit huis moesten we in de begintijd 90 gulden per maand betalen. Dat was natuurlijk niet zo goedkoop, maar je kreeg er wel wat voor terug".
Achteraf, ze hebben er eigenlijk nooit bij stilgestaan, vragen ze zich af de gasfabriek in het Sasje en de andere fabrieken er omheen misschien schadelijke stoffen hebben uitgestoten. Coba: "Ach, dat wist je niet en vroeger had niemand het over dat soort zaken". De gasfabriek hoorde bij het Sasje. De bewoners zochten in de afvalbergen tussen de sintels nog te gebruiken kooltjes voor de kachel.

< vorige