Klik op één van bovenstaande links. De inhoud zal hier worden getoond. Onder het kopje 'correspondentie' vind u de briefwisselingen die hebben plaatsgevonden tussen comité 't Sasje en de gemeente Amersfoort. Het 'voorwoord' is een inleidend schrijven tot het daadwerkelijk archief met authentiek beeldmateriaal. Het nawoord spreekt voor zich. De archiefkaart kunt u gebruiken als u al weet welke sectie in het archief u wilt bekijken. U klikt dan op de link van uw keuze om direct naar die sectie te springen zonder door het document te scrollen.

NB: Houd u rekening met een laadtijd van het archief. Dit komt omdat het archief veel afbeeldingen bevat.